Històric concerts JF

Romeu i Julieta de Prokofiev amb Companyia de titelles Per Poc