April 28, 2020

March 29, 2020

February 25, 2020

November 12, 2018

March 6, 2018

February 11, 2018

Please reload

Recent Posts

Béla Bartok i la música de jazz

December 1, 2016

Béla Bartók és un dels compositors més originals i influents del segle XX. Entre les seves idees n’hi ha una que considero important des del punt de vista harmònic. Segons Bartók els contraris fan la mateixa funció tonal. A què es refereix el compositor al fer aquesta afirmació?

 

Primer dibuixem la “roda de quintes” amb les 12 notes  a distància de quintes justes.

 

 

 

RODA DE QUINTES

 

 

 

 

Segons Béla Bartók, en tonalitat de DO la dominant és SOL , aleshores el contrari de SOL és a dir REb, també fa el paper de dominant de la tonalitat de DO. 

 

Així doncs imaginem una de les cadències més utilitzades: II menor - V major 7ma - I

 

Rem - SOL7 - DO

 

En aquest exemple l’acord de SOL7 fa la funció de “dominant”. Segons la teoria de Béla Bartók, el contrari de SOL, és a dir REb també fa la funció de dominant. Així dons, a l’exemple anterior podem substituir l’acord de SOL7 pel de REb7 de forma que la successió "sotsdominant - dominant - tònica podria ser:

 

Rem - REb - DO

 

Curiosament Bartók va arribar a la mateixa conclusió que varen descobrir als Estats Units a l’hora de teoritzar sobre l’harmonia de Jazz. En la música de Jazz es fan servir acords de 7a.

 

Utilitzant els acords de sèptima el nostre exemple queda així:

 

Rem7 - REb7 - DO7M   (*)

 

Què passaria si en lloc d’acabar en DO major ho fem en Do menor?. I si ho volem complicar més plantegen la hipòtesi que el Do menor sigui l’inici d’una nova cadència. Així doncs la nostra "roda d'acords" queda de la següent forma:

 

Rem7 - REb7 - Dom7 - FA7  - SIb7M

 

Si voleu investigar proveu també de substituir els acords de sotsdominant i de tònica per els seus contraris. Les possibilitats de crear "rodes d'acords" són molt grans i ... sempre funcionen!

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

(*)  Acords de 7a menor excepte l’acord final que pot ser de 7ma major.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Archive