top of page

Assaig d'orquestra

Una orquestra simfònica dedica molt més temps als assajos que als concerts i és precisament a l’assaig on podem copsar la qualitat de la formació tan a nivell artístic com organitzatiu.


En una orquestra professional cada un dels músics que la formen són especialistes amb el seu instrument, llegeixen correctament una partitura i arriben al primer assaig tocant perfectament la seva part.


Aleshores si cada músic coneix bé la seva part, perquè assagem?


Assagem per escoltar els altres i descobrir quin és el nostre paper en el conjunt. Potser en algun passatge tenim el paper protagonista fent la melodia, en un altra fem un acompanyament rítmic i en un altra passatge fem un fons harmònic que ha de quedar en segon terme. A l’assaig descobrim que la nostra interpretació, el fraseig, l’articulació, la dinàmica, etc., depenen del que fan la resta de companys.


Una orquestra simfònica és una societat molt estructurada on cada músic fa una funció específica. En el cas dels músics de corda diferents músics toquen exactament la mateixa partitura de forma similar a les corals on totes les sopranos canten la mateixa part. En el cas dels instruments de vent i de percussió cada músic toca una part específica que no toca cap altre músic de l'orquestra.


En una orquestra professional el temps d’assaig és limitat, hi ha uns assajos convocats i no se'n poden convocar més per tant el director ha de controlar el temps que dedica a cada obra per tal d’arribar al moment del concert en les millors condicions possibles. El temps és or. La bona organització del temps és bàsica.


A l’assaig es van creant complicitats i una imatge mental compartida de la música a interpretar. El director fa una proposta inicial que en transcurs dels assajos es va matisant amb les aportacions dels músics. El director ordena el flux de comunicació, i facilita el treball dels músics. La comunicació entre els músics i entre els músics i el director crea una unitat orgànica la qual cosa permet crear tots plegats una obra d’art gràcies al sentit profund d’autoorganització i de treball en equip.


Josep FerréComments


Recent Posts
Archive
bottom of page