April 28, 2020

March 29, 2020

February 25, 2020

November 12, 2018

March 6, 2018

February 11, 2018

Please reload

Recent Posts

Direcció, lideratge i comunicació

November 1, 2016

En un concert podem veure el treball en equip i la funció del director. Tots pensem en el director coral o bé d’orquestra com un músic capaç de comunicar als cantaires i músics la seva visió de l’obra i capaç de gesticular adequadament per tal d’ajudar els músics a interpretar una obra.

 

Les aptituds musicals són imprescindibles però per dirigir un grup nombrós de persones també necessitem aptituds de lideratge, de creació d’equips de treball i d'intel·ligència emocional. A tall d’exemple parlarem de la gestió del temps i de la comunicació.

 

Gestió del temps.- En una formació professional, el nombre d’assajos és limitat. El director sap d’antuvi el nombre d’assajos que disposa. Això l’obliga a programar cada assaig i a destinar el temps per treballar cada passatge de l’obra en funció de la seva dificultat.

 

Comunicació amb els cantaires i/o músics.- Els músics el que volen és fer música, descobrir noves partitures, aprendre. És necessari llegir correctament les partitures i treballar l’afinació i el ritme. En els assajos també podem destacar aspectes com l'harmonia, la forma musical, el timbre, l’equilibri sonor, la necessitat de controlar la dinàmica en funció dels diferents plans sonors ...

 

Quan tothom coneix la seva part i la pot situar dintre del conjunt és el moment de fer un pas endavant en la comunicació i passar de les qüestions més tècniques a les més emocionals i motivadores. És el moment d’explicar les circumstàncies que van empènyer el compositor a escriure l'obra, a utilitzar metàfores per tal de fer entendre el caràcter de la música i en definitiva de motivar els nostres cantaires i músics a viure una experiència tan enriquidora com és el concert.

 

D’altra banda al llarg dels assajos, la comunicació no-verbal va guanyant terreny a la comunicació verbal fins al punt que és l'única possible en la culminació que representa el concert. En general no donem suficient importància al control i perfeccionament de la comunicació no verbal. Un gest adequat a l’hora de fer el concert és més útil que algunes explicacions donades al llarg dels assajos.

 

Per acabar aquest article vull recordar que en general els cantaires i músics, tant els professionals com els amateurs no volen perdre temps, volen aprendre, descobrir, compartir i que totes les persones, els músics i cantaires també, necessitem un reconeixement per la nostra feina. Una actitud adequada i un tracte respectuós per part del director ens ajudaran en la nostra tasca.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Archive