April 28, 2020

March 29, 2020

February 25, 2020

November 12, 2018

March 6, 2018

February 11, 2018

Please reload

Recent Posts

El procès

March 1, 2016

En la música sempre observem un procés que bàsicament es pot decantar cap a l’estabilitat o cap al canvi. Dit d’una altra forma la música sempre està en un procés cadencial (estabilitat) o bé en un procés de modulació (canvi).

 

Una cadència és un signe de puntuació, serveix per a definir i mantenir la tonalitat actual. La modulació és un viatge harmònic des de la tonalitat actual a una de nova. Serveix per crear contrastos, i obrir les portes a noves realitats sonores.

 

Els elements bàsics per fer cadències i modulacions són els acords. Les possibilitats d’acció són molt grans: disposen de 12 tonalitats majors i 12 tonalitats menors. A cada tonalitat hi ha dos acords característics: el de dominant que representa la tensió i el de tònica la relaxació. A més a cada tonalitat disposem d’altres acords més utilitaris que serveixen per donar color i varietat al discurs. Amb dominants, tòniques, modulacions i cadències podem crear una gran varietat d'obres musicals de diferents estils i per a formacions diverses.

 

En la situació actual la mobilització ciutadana fa el paper de “dominant”. Crea una tensió que cal resoldre. El "referéndum" és la modulació, permet arribar a una nova realitat, a una nova tonalitat. Una realitat que caldrà reafirmar amb una cadència per tal d'estabilitzar la situació. 

 

En la música l’aparició dels diferents temes ha de ser ordenat i seguint un pla establert. Pensem en una simfonia de Beethoven i en una de Brahms.

 

Beethoven parteix d'un material temàtic concret i ben definit. L'exposició dels diferents temes segueix un pla perfectament preparat. Brahms també segueix una estructura expositiva però deixa que la mateixa

música, i els esdeveniments, modifiquin l'estratègia. Beethoven és inflexible en les seves conviccions mentre que Brahms és capaç de modificar l’estructura de l'obra en el mateix procés de creació.

 

L’estratègia que segueix el govern de la Generalitat és més propera a les simfonies de Brahms que a les de Beethoven. Esperem que el concert  sigui un gran èxit amb el públic dempeus, aplaudint als intèrprets que saluden emocionats.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Archive