April 28, 2020

March 29, 2020

February 25, 2020

November 12, 2018

March 6, 2018

February 11, 2018

Please reload

Recent Posts

Harmonia bàsica

May 1, 2016

L’objectiu és descobrir l’harmonia bàsica fent música plegats per la qual cosa necessitem una harmonia senzilla, pràctica, i que sigui fàcil de reproduir en una classe col·lectiva.

 

La base de tot el moviment harmònic és la relació Tònica-Dominant-Tònica. Així doncs, per harmonitzar la melodia: Do-Re-Mi amb acords majors ho podem fer de la següent manera:

 

Melodia .......................... Do  Re  Mi

-------------------------------------------------------

Quinta de l'acord  .........  Sol Re Sol

Tercera de l'acord ........... Mi  Si   Mi

Fonamental de l'acord .. Do Sol Do

 

TÒNICA------ DOMINANT ------ TÒNICA

Acord DO Major - Acord SOL Major - Acord DO Major

 

 

La primera línia d’aquesta taula correspon a la melodia i està formada per terceres majors separades per un semitò. Així podem encadenar diferents sequències per tal de fer la següent taula d’acords:

 

 

ACORDS MAJORS:    (M) MELODIA / ACORD: (F) fonamental, (3a) tercera, (5a) quinta

 

(M)    LA     SI   DO# .  RE   MI  FA# . SOL  LA  SI  . DO RE MI . FA SOL LA  . SIb DO RE. MIb FA  SOL

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(5a)   Mi     Si     Mi   . La   Mi    La   .  Re  La   Re  .  Sol Re Sol . Do Sol  Do . Fa  Do Fa  . Sib  Fa   Sib

(3a)  Do# Sol# Do# . Fa# Do#  Fa# .  Si   Fa#  Si  .  Mi  Si   Mi .  La  Mi   La .  Re  La  Re .  Sol  Re   Sol

(F)    La     Mi    La   .  Re    La    Re  . Sol Re   Sol . Do Sol Do .  Fa  Do  Fa . Sib  Fa Sib . Mib Sib  Mib

 

      [   T      D     T   /    T     D     T   /   T    D    T   /  T    D    T  /   T    D    T  /  T    D   T   /   T     D     T   ]

 

 

Fixeu-vos que la melodia està formada per grups de tres notes que formen una 3a Major, separades per un semitò. A cada nota de la melodia li correspon un acord major segons la seqüència Tònica-Dominant-Tònica que correspon a cada grup de tres notes. Podem ampliar aquesta taula per tal de fer harmonitzacions en diferents tonalitats.

 

Per a buscar l'harmonia bàsica d'una melodia primer ajuntem les notes que formen la melodia en forma d'escala i mirem a quina part del quadre dels acords hi ha aquestes notes juntes.

 

Per exemple si la melodia hi ha la nota RE al costat de la nota MIb (a la dreta del quadre), a la nota RE li correspon l'acord "Sib.Re.Fe". Si la nota RE està al costat d'un MI natural (a l'esquerra del quadre), a la nota RE li correspondrà l'acord de "Re.Fa#.La"

 

Ara només cal repartir les notes de cada acord entre els instruments disponibles per tal de fer un acompanyament que ben segur ens sorpendrà per la seva senzillesa i eficacia. Aconsellem que el baix faci sempre la fonamental de l'acord i que les altres veus vagin alternant les diferents notes dels acords (Fonamental, 3a i 5a) fent el mínim moviment possible.

 

Aquesta formulació ens ajuda a entendre millor les relacions harmòniques bàsiques i al mateix temps ens planteja nous reptes com per exemple fer el quadre dels acords menors, el quadre dels acords de 7a i finalment fer una combinatòria dels diferents tipus d'acord. Un altra dia continuarem.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Archive