top of page

Produir vs. Comprar

El fet de comprar un concert només dóna benefici directe pel públic que hi assisteix. Quan es produeix un concert el nombre de persones que en surten beneficiades és molt superior.

Crear una idea, explicar-la, buscar col·laboradors, crear relacions entre les diferents persones que hi intervenen, preparar les partitures, organitzar el treball, preparar la comunicació, fer propaganda, fer els assajos, emocionar-se, descobrir l’obra a interpretar, presentar el concert. Això representa crear xarxes de comunicació entre diferents persones i col·lectius de la ciutat i també amb gent de fora i suposa també donar a conèixer la ciutat.

Comprar un espectacle o concert és fàcil, només cal escollir entre les diferents ofertes que arriben al Teatre. Produir és més difícil i al mateix temps molt més rendible socialment.

Si per exemple un país com Costa Rica contracta una representació de l’Òpera de Viena el prestigi no és de Costa Rica encara que s’hagi gastat molts diners en la contractació i viatges de la companyia europea, el prestigi és per a Àustria que destina molts diners a l’educació musical i a la promoció dels seus músics. Tothom valora Àustria com un país de gran cultura musical. Segurament Àustria no es gastarà mai la quantitat de diners que es va gastar Costa Rica en un concert contractat a una companyia que no és del país, prefereixen invertir aquests diners en la formació i promoció de les formacions musicals del país.

Cal trobar l’equilibri entre l’exhibició d’espectacles en gira de qualitat contrastada i la producció d’espectacles d’origen local però amb vocació d’arribar a un grau d’excel·lència que els faci universals. Donar prioritat a les produccions locals de qualitat i contractar una oferta complementària (sense fer competència deslleial) és la millor solució.

Recent Posts
Archive
bottom of page