April 28, 2020

March 29, 2020

February 25, 2020

November 12, 2018

March 6, 2018

February 11, 2018

Please reload

Recent Posts

Música tradicional

February 4, 2018

La música tradicional altrament dita música popular és la música del poble que es transmet de persona a persona i de generació a generació. No s’aprèn mitjançant una partitura sinó directament amb l’audició repetida de la mateixa música.

 

La música tradicional, sovint evoluciona amb el temps i la comunitat en la que perviu. Així és freqüent que la mateixa cançó es trobi amb lleugeres variacions melòdiques i sobretot variacions en la letra de la cançó que es va adaptant al territori i a les circumstàncies històriques de cada moment. Quan una cançó ha passat per aquest procés de ransformació és impossible trobar-ne l’origen.

 

En el món de la pagesia, amb comunitats i pobles poc comunicats, la música tradicional té una funció social que aglutina el grup i mostra les seves tradicions. Actualment, amb la globalització i la majoria de persones vivint a les grans ciutats, la pervivència de la música tradicional en el sentit de transmissió oral de pares a fills és molt més difícil.

 

En la societat actual, les cançons que coneix una part important de la població no són les que canten els seus pares sinó les que més sonen als mitjans de comunicació massius. Algunes d’aquestes cançons han esdevingut emblemàtiques, simbòliques o representatives d’uns valors i d’una comunitat.

 

Els mateixos mitjans que han contribuït a trencar la cadena de transmissió de la música tradicional són al mateix temps

l’esperança per la seva pervivència. Actualment s’escolta molta més música tradicional que en altres èpoques gràcies als mitjans de comunicació i a les noves tecnologies que faciliten l’accés a la informació.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Archive